Killat, tiimit ja klaanit

Pelaaminen on usein sosiaalinen ja yhteisöllinen tapahtuma. Pelaajat muodostavat tarinan mukaisesti esimerkiksi kiltoja liittyen eri ammatteihin, yhteisöllisiä ja oman kulttuurin omaavia klaaneja tai haasteiden ratkaisemiseksi muodostettavia tiimejä. Edellä mainitut yhteisöt tukevat yksilöä pelissä ja toisin päin. Kukaan ei voi tehdä omin päin itsenäisiä päätöksiä, jos ne vaikuttavat koko yhteisöön. Yhteisössä työ jakautuu roolien mukaan. Jokaisella yhteisön jäsenellä on oma vahvuus, joka tukee yhteisön toimintaa. Sanomalehden toimitus on hyvä esimerkki toimivasta roolituksesta. Yhteisö tuo pelissä esiin jokaisen pelaajan oman vahvuuden. Eri yhteisöjen välillä voidaan kilpailla, tehdä kauppaa resursseista tai tehdä yhteistyötä haasteiden ratkaisemiseksi.
killat, tiimit ja klaanit

Pelielementit