Yhteistyö

Yhteistyön tekeminen peleissä tapahtuu yleensä pelaajien kesken. Tavoitteena on saavuttaa jokin yhteinen tavoite. Pelaajat luottavat toinen toisiinsa ja heidän osaamisensa täydentää toinen toistaan. Pelin tavoitteet, haasteet tai esimerkiksi tarina voivat saattaa pelaajat toimimaan yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Peleissä yhteistyötä voi tapahtua pelaajien tai pelaajaryhmien välillä.
yhteistyö

Pelielementit