Loki- ja päiväkirjat

Pelin tapahtumia voidaan kirjoittaa muistiin yhteisön sisällä tai pelaajan omaan pelipäiväkirjaan tai lokikirjaan. Pelin narratiivi tai konteksti määrittelee päiväkirjan nimen sekä muodon. Pelaajan tehtävänä voi olla yhdistellä fiktiota ja faktaa kirjoittaessaan tapahtumia muistiin. Pelin tapahtumista voidaan koota portfolio, joka sisältää ansio- ja osaamismerkkejä tai eri haasteiden ratkaisuja. Päiväkirjan, lokikirjan tai portfolion avulla pelaaja tekee edistymisensä näkyväksi pelin aikana. Portfolion teon voi aloittaa esimerkiksi tekemällä kansikuvaksi kuvan omasta hahmosta tai tulostaa sellaisen, jos on käytetty esimerkiksi hahmogeneraattoria
loki- ja päiväkirjat

Pelielementit