Kokemuspisteet ja pistetaulukot

Kokemus- ja muut erilaiset pisteet toimivat peleissä palautteenantojärjetelmänä, minkä avulla seurataan pelaajan edistymistä pelissä. Pisteet voivat myös hyödyttää pelaajaa jollain tavalla, esimerkiksi pisteiden avulla voi hankkia jotain pelissä tai sen ulkopuolella. Pisteillä voidaan myös kannustaa pelaajia tietynlaiseen toimintaan pelissä. Tilastot ja taulukot tekevät pelissä suoriutumisen näkyväksi. Ne kertovat kuka pelaajista on pärjännyt mitenkin suhteessa määriteltyyn mittariin, esimerkiksi eniten kokemuspisteitä kerännyt pelaaja tai korkeimmalle tasolle noussut pelaaja. Tilastojen ja taulukkojen avulla pelaajat voivat vertailla itseään suhteessa toisiin pelaajiin sekä muita pelaajia keskenään. Pistelaskun voi toteuttaa sähköisenä tai paperisena. Pelaajat voivat myös itse suunnitella ja toteuttaa pistetaulukon ulkoasun. Pistelasku ei ole välttämätöntä. Pistelasku edellyttää turvallista ja hyväksyvää ilmapiiriä, jotta se ei synnytä epämiellyttävää tunnelmaa pelaajien välille. Mitä yksilöidympää pisteiden keruu on, sitä harkitummin sitä kannattaa käyttää. Alkuun voi olla hyvä kokeilla pelaajien yhteistä pisteiden keruuta jonkin positiivisen tavoitteen saavuttamiseksi. Näin pisteiden keruu toimii myönteisen ilmapiirin tukena. Kun pisteiden kerääminen on tuttua, voidaan edetä sitten ryhmien keräämiin pisteisiin, ja jossain vaiheessa yksilötasolle.
Kokemuspisteet

Pelielementit