Roolihahmo

Pelissä roolihahmo on luotu kuvitteellinen hahmo tai todellinen henkilö. Roolihahmon luomista voi ohjata kysymyksillä, joiden avulla pelaaja rakentaa hahmonsa.

Roolihahmo voi tehdä myös ratkaisuja, jotka ovat pelaajan omien arvojen vastaisia.
Roolihahmo on osa pelimaailma, sekä tarinaa, ja on sidottu niiden tapahtumiin. Kaikki pelimaailman tapahtumat koetaan roolihahmon kautta. Pelissä tarina voi vaikuttaa roolihahmoon ja/tai roolihahmo voi vaikuttaa tarinaan.

Kuinka pelaajat luovat omat roolihahmonsa?

  • Luodaanko roolihahmot ja hahmojen taustatarinat valmiiksi?
  • Luovatko pelaajat ne itse?
  • Miten roolihahmon luominen tehdään näkyväksi? Käytetäänkö esimerkiksi roolihahmokorttia, valmiita hahmon luomisen tarkoitettuja generaattoreita vai aloitetaanko hahmon luominen tyhjästä?
  • Onko roolihahmon luomiselle joitain rajoitteita? Esimerkiksi aiheen, teeman, sisällön, tarinan tai kokonaisuuden asettamia rajoitteita?
  • Mitkä ovat roolihahmon luomisen ydinkysymykset eli mihin kysymyksiin luodun hahmon tulisi vastata? Ovatko ne samat kuin alla olevassa perusohjeessa vai asetetaanko roolihahmolle joitain tarkempia kysymyksiä?
  • Voiko roolihahmoa vaihtaa tai muuttaa pelin aikana?
roolihahmo

Pelielementit