Tavoitteet ja saavutukset

Tavoitteiden asettelu on pelien lähtökohta, joka ohjaa ja rytmittää kaikkea toimintaa. Matka lopulliseen tavoitteeseen voi rakentua lukuisista välitavoitteista ja saavutuksista. Näiden tehtävänä on jakaa prosessi pelaajille sopiviin osiin, jolloin pelaajat kokevat pyrkimyksensä mielekkäinä ja tavoittelemisen arvoisina. Välitavoitteiden avulla tarinaan voi luoda kohokohtia esimerkiksi mysteerin selviäminen tai pomotaistelu. Pelkkä välitavoitteiden suorittaminenkin voi riittää pelaajalle motivaatioksi, mutta välillä on syytä antaa saavutuksesta palkintoja, resursseja, pisteitä tai muuta tunnustusta. Saavutukset voivat olla henkilökohtaisia tai ryhmäkohtaisia. Henkilökohtaisena saavutuksena esimerkiksi pelaajan kokemuspisteet kasvavat, ja niiden avulla pelaaja saavuttaa uuden taidon tai tason. Pelaaja voi myös saada jonkin uuden tehtävän tai aseman saavutuksen johdosta. Pelaaja voi mahdollisesti myös vaikuttaa pelin etenemiseen tai tarinaan saavutuksillaan. Ryhmän saavutuksena esimerkiksi ryhmän pisteet paranevat tai ryhmä saavuttaa jotakin peliä edistävää esimerkiksi viljelytaidon omaksuminen historiallisessa pelissä. Saavutukset voivat muuttaa myös pelin sääntöjä, vaikuttaa pelin tarinaan tai muuttaa pelaajien tai pelaajaryhmien valtasuhteita.
tavoitteet ja saavutukset

Pelielementit