Resurssien kerääminen

Aikapaineen alla pelaajalla on käytössään tietty aika jonkin tehtävän ratkaisemiseen tai haasteen suorittamiseen. Jos aika loppuu kesken, jää haaste tai tehtävä suorittamatta, suorittaminen täytyy aloittaa alusta tai seuraa jotain muuta. Ajan loppumisen seurauksen voi päättää pelin kehittäjä. Aikapaine voi lisätä pelaajien keskittymistä tiettyyn asiaan tai tarjota uusia ratkaisumalleja. Peli voi perustua kokonaisuudessaan aikapaineeseen tai sitä voi ripotella pelin eri kohtiin, jolloin sen teho on suurempi.
resurssien kerääminen

Pelielementit